Gustaw Kamiński, 29 lat


  • Ulubiony cytat: Gdyby Ewangeliści ożyli, wzięliby takie tantiemy za swe Ewangelie, że z łatwością mogliby na ziemi urządzić Królestwo Boże.

OPUBLIKOWANE WPISY